top of page
Search

中國香港滑板聯合總會再添一面金牌

2023年11月26日

中國香港滑板聯合總會

再創造歷史佳績為香港再奪金牌

累積6面金牌,是現時累積最多獎牌的滑板協會

2023粵港澳大灣區公開賽

男子街式滑板代表 李家和

以89.99分 勇奪金牌 以最高分數成為全場總冠軍

李家和表示:非常之興奮及開心,人生第一面金牌,可以代表香港爭光

比賽時候為咗在最後分數拉取高分,都有啲危險做出難嘅動作(在10級樓梯扶手上,以背面向前跳咁高嘅欄杆滑行)當時自己都有啲驚,不過為咗今次機會就算受傷都要嘗試,發揮體育精神。

要多謝屋企人支持,最重要多謝領隊及會長


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page